Stronka Tadeusza Pałczaka.
   Zarząd Oddziału . Kontakt Strona Główna Loty 2015r Loty 2016r Loty 2017r Loty 2018r Loty 2019r   
 Nawigacja
Zarząd Oddziału . Kontakt
Strona Główna
Sekcje Oddziału
Regulaminy PZHGP
Pogoda - sprawdz
Produkty dla goł.
Adresy FCI
Linki ciekawych stron
Galeria albumy
Ogłoszenia /Gołębie zabłąkane/Kontakt
Moja hodowla
Druki PZHGP
Hodowla podstawy
===============
Sekcja nr.1 Bielsko
Sekcja nr.2 Biała
Sekcja nr.3 Komorowice
Sekcja nr.4 Kozy
Sekcja nr.6 Hałcnów

Historia Oddziału
Czy wiesz że...
Komunikaty hod.
Komunikaty Okręg BB.
Loty dalekodystansowe
 Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 96
Najnowszy Użytkownik: Jan Adamczyk
  Imieniny
 Historia Oddziału

RYS HISTORYCZNY

ODDZIAŁU BIELSKO – BIAŁA

W 1924 roku na terenie Bielska – Białej powstało Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Pocztowych i Rasowych „Beskid”. Była to pierwsza tego typu organizacja, która zrzeszała członków tych terenów z różnych warstw społeczeństwa, a w szczególności klasy pracującej i chłopów oraz mały procent inteligencji. Założycielami tej pierwszej komórki byli koledzy:

- Kapitanowie WP – Tadeusz Wierzyński, Marian Witkowski, Rudolf Czarnota, Jakub Dobija oraz Józef Kamiński i Franciszek Palichowski.

Funkcje te pełnili do roku 1932, kiedy to na zebraniu wyborczym powstał nowy skład osobowy  z podziałem funkcji.

Prezesem został Dr med. Antoni Motylewicz, Sekretarzem komisarz policji państwowej Kpt  Franciszek Porwoźniak , Skarbnikiem Franciszek Kufa .

W latach 1931 – 1935 nastąpiło zahamowanie naszej hodowli. Z uwagi na skutek panującego bezrobocia – część kolegów opuściła szeregi, pozostała liczba zamożniejszych kontynuowała loty o zasięgu średnim i próby dalekodystansowe. Tutaj wyróżniały się gołębie bielskie  Kolegów: Palichowskiego, Kamińskiego, Czarnoty – Dobiji – na różnych wystawach krajowych zdobywały medale. Na wystawie w Brukseli zostały wyróżnione        a tym samym, prasa dała Związkowi rozgłos w kraju i poza granicami naszego Państwa. Koledzy Franciszek Palichowski, Józef Kamiński i Rudolf Czarnota otrzymali srebrne i złote pamiątkowe medale wydane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych – Obrony Narodowej w Warszawie.

W tym czasie by podbudować rasę gołębi pocztowych Kol. Erwin Genzer ówcześnie znany rzeczoznawca sprowadził cenny materiał wprost z Belgii. Umożliwił wprowadzenie ich do bielskich gołębi, co dało bardzo dobre efekty. Podczas II wojny światowej trzeba było te gołębie przechowywać w ukryciu, narażając się na szykany ze strony okupanta. W czasie wojny część gołębi została jednak zniszczona, niemniej cenne gołębie pozostały do chwili wyzwolenia.

Kol. Józef Fijak narażał się całą okupację, przechowując w ukryciu gołębie bezpośrednio od Kol. Genzera. Zaraz po wojnie aktywni członkowie: Czarnota, Gowin, Fijak, Palichowski, Kaspura, Sokołowski, Harmata, Dobija, Kamiński zaopiekowali się gołębiami, które przetrwały.

Za zezwoleniem miejscowych władz terenowych doszło do zebrania               w roku 1945 – koledzy: Czarnota, Kamiński, Gowin, Fijak, Dobija, Sokołowski, Palichowski, Tarnawa utworzyli Oddział PZHGP Bielsko.

Nawiązanie współpracy między Zarządem Głównym i Okręgiem V Katowice oraz innymi oddziałami PZHGP – dało rezultaty.

W roku 1947 została powołana 18 – ta Grupa Lotowa zrzeszająca członków terenów: Czechowice – Dziedzice, Pszczyna, Brzeszcze, Oświęcim, Żywiec, Cieszyn oraz Bielsko – Biała. Prezesem został były dyrektor Zakładów Rowerowych w Czechowicach Kol. Emil Konieczny. Zebrania odbywały się regularnie w świetlicy Walcowni w Czechowicach. Praca układała się pomyślnie dzięki temu zanotowano wzrost członków.

Rok 1948 przeszedł do historii naszego Związku – nastąpił podział na 18 Grupę Lotową Bielsko – Biała, która istniała i 30 Grupę Lotową Czechowice – Dziedzice.

Powstały zaraz Oddziały: Wilkowice, Biała, Meszna. Na czele Grupy Lotowej Bielsko – Biała stanął Kol. Robert Donocik. Od tego czasu w myśl Statutu PZHGP składy osobowe zarządu zmieniały się.

W okresie tym zorganizowano w Hotelu „Prezydent” 1 – szy po wojnie na terenie Bielska pokaz gołębi pocztowych. Prof. Moskała odstąpił dwa zegary kontrolne na rzecz Oddziału Bielsko  i tym samym wzbogacił 18 – tą Grupę Lotową o ten cenny sprzęt, gdyż wówczas tylko nieliczni koledzy posiadali zegary, dlatego współzawodnictwo lotowania nie dawało faktycznego obrazu poszczególnych hodowli.

Do najlepszych hodowli należały hodowle kolegów: Prof. Moskały, Czarnoty, Harmaty, Sokołowskiego, Tarnawy, Pacha, Kani, Kamińskiego, Palichowskiego, Szermańskiego, Strauba, Gondka, Zająca.

Rok 1957 przyniósł kolejne zmiany. Prezesem został Kol. Krywult, Sekretarzem Włoch. Za cel wzięli sobie załatwienie stałego miejsca szkolenia             i świetlicy. Otrzymali stałe miejsce przy Bielskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 3.

Z roku na rok następowały zmiany, wyrastały stale nowe problemy, członkowie nasi przepracowali w czynie społecznym około 500 r-g przy budowie boiska BKS Stal. Organizowano zbiórki złomu kolorowego, który był konieczny do zdania w zamian za obrączki rodowe.

Nastąpił remont lokalu Grupy Lotowej Bielsko – Biała przy ul. Sobieskiego 2. Remont lokalu zakończono umeblowaniem. Lokal dawał możliwości odbywania zebrań.

Następnie zorganizowano wystawę, podczas której sędziowali koledzy Jakubowski i Zalarski. Rozdano nagrody.

Po osiągnięciach napotkano na pewne trudności. Otrzymano wypowiedzenie miejsca sadzenia i świetlicy budowlanych. Z pomocą przyszedł Kol. Szczurzydło, który odstąpił miejsce w swoim ogrodzie. Nastąpiła budowa pomieszczenia oraz stałego miejsca sadzenia.

W dniu 18 kwietnia 1964 r. w Sali „Beskid” w Parku Ludowym odbyło się 40 – lecie istnienia związku. Przeprowadzono wówczas wywiad z Kol. Redaktorem „Hodowcy Gołębi Pocztowych”   i wykonano reportaż. Koledzy Zając, Włoch, Gondek dali materiał do gazetki, gdzie obszernie rozpisano się o bielskich hodowcach.

Nastąpiły uroczyste spotkania weteranów – nestorów naszego związku. Wręczono upominki – Górnika dla zarządu Grupy Lotowej i dyplomu pamiątkowego dla Prof. Moskały.

Ponadto na wniosek Zarządu Grupy Lotowej – Komisja Odznaczeń Zarządu Głównego wręczyła odznaczenia złote i srebrne.

Otrzymali je koledzy:

Złote: Kania, Dobija, Zając, Włoch.

Srebrne: Walaszek, Grzywa, Kruczek, Kubik, Straub, Kaczmarczyk i Kubica.

Wszystkiemu towarzyszyły występy estradowe i zabawa taneczna.

Nastąpiły również takie chwile jak likwidacja Oddziału Meszna, a później Leszczyny. Oddziały te na wskutek małej ilości członków rozwiązano. Przekazano sprzęt w jedno miejsce przy Grupie Lotowej. Ustalono  stały punkt sadzenia w Bielsku, zamykanie i otwieranie zegarów.

Rok 1965 przynosi zmiany w Zarządzie.

Prezesem został Kol. Gondek, Sekretarzem Kol. Gruszczyk, Skarbnikiem Kol. Włoch.

Uchwalono zorganizowanie III wystawy na terenie Bielska, którą Prezes Gondek wraz z kolegami doprowadził do skutku. Sędziowali koledzy: Wojtyczka, Stokłosa oraz jako kandydat na sędziego Henryk Linek. W roku 1967 nadzwyczajne walne zebranie przyniosło duże zmiany. Rezygnację złożyli Koledzy Gondek i Włoch.

Prezesem został Henryk Tomszak

Sekretarzem Oswald Gruszczyk

Skarbnikiem Kazimierz Mazur

Pierwszym zobowiązaniem było wstawienie na pierwszy plan obrad budowy kabiny i udzielenie upoważnienia zarządowi w tym kierunku przez Walne Zebranie.

Nawiązano kontakt z Grupą Lotową PZHGP w Strzelcach Opolskich              w celu wymiany doświadczeń w dziedzinie pracy organizacyjnej na szczeblu grupy Lotowej, a w szczególności w sprawie transportowania gołębi pocztowych na loty.

Delegacja na czele z Kol. Henrykiem Tomszakiem, spotkała się                    w grudniu 1967 r. w strzelcach Opolskich z Sekretarzem tej grupy cenionym działaczem PZHGP Kol. Franciszkiem Budzianowskim.

Doszło do wymiany doświadczeń z których członkowie naszej grupy wiele skorzystali. Ustalono termin drugiego spotkania, w którym wzięłi udział ze strony 18 –tej Grupy Lotowej Bielsko – Biała Koledzy. Henryk Tomszak, Oswald Gruszczyk, Marian Golenia.

Ze strony Grupy Lotowej w Strzelcach  Opolskich Koledzy: Franciszek Budzianowski i Eryk Klimek.

Doszło do zawarcia umowy o odstąpieniu nowej kabiny nakładanej na samochód ciężarowy marki „Star”. 20 kwietnia 1968 r. delegacja składająca się z Prezydium Zarządu Grupy Lotowej Bielsko – Biała,  wyjechała po odbiór kabiny, którą przywieźli samochodem Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu wiejskiego Katowice – Oddział w Komorowicach - która to Spółdzielnia świadczyła usługi naszemu Związkowi, przewożąc kabinę wraz z gołębiami na loty.

Rozpoczęła się nowa karta w historii 18 – tej Grupy Lotowej Bielsko – Biała. Transport gołębi na loty samochodem.

W związku z zakupem kabiny stworzono możliwość wspólnego lotowania                 z takimi grupami jak:

- Cieszyn

- Skoczów

- Czechowice – Dziedzice

- Pszczyna

- Żywiec

- Węgierska Górka

- Wisła

Z racji podróżowania kabiną gołębie uzyskiwały nie notowane dotychczas masowo szybkości w granicach 1200 – 1400 m/min. Odnotowano również poważny wzrost napływu nowych członków. W 1969 r. Grupa Lotowa liczyła średnio 130 członków. Tym kolegom, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy nad wprowadzeniem istotnych i koniecznych zmian w tym okresie                          i usprawnienia pracy nad przeprowadzeniem lotów, Zarząd Grupy Lotowej na swym posiedzeniu w dniu 24 października 1968 r. postanowił przyznać dyplomy pamiątkowe.

Byli to koledzy:

- Henryk Tomszak – Prezes Zarządu Grupy Lotowej

- Oswald Gruszczyk – Sekretarz

- Kazimierz Mazur – Skarbnik

- Oswald Włoch – Przewodniczący Głównej Komisji Zegarowej

- Bolesław Horecki – Członek Zwyczajny

- Józef Tara – Członek Zarządu Grupy Lotowej

- Stanisław Manda – Członek Komisji Sadzeniowej i zastępca gospodarza

- Karol Międzybrodzki – Gospodarz

- Marian Golenia – Przewodniczący Głównej Komisji Sadzeniowej

Po zakupie kabiny postanowiono latem 1968 r. umeblować i urządzić nowo przyznany lokal w Bielsku – Białej przy ul. Wyspiańskiego 16, w którym najwięcej pracy włożył Kol. Oswald Gruszczyk Prezes Oddziału Bielsko                  i Sekretarz Zarządu Grupy Lotowej. Urządzono gablotę, gdzie wystawiono na widok publiczny nagrody jakie były zdobyte przez nestorów naszego Związku.

W roku 1968 nastąpiła pierwsza obniżka kosztów w lotowaniu co sprzyjało rozwojowi i umacnianiu się hodowli gołębi pocztowych na terenie Bielska – Białej.

W grudniu 1968 r. urządzono pokaz gołębi pocztowych dla społeczeństwa 100 – tysięcznego już miasta Bielska – Białej oraz dla hodowców z sąsiednich grup lotowych. Sędziował jeden z najlepszych ekspertów naszego sportu, członek kolegium sędziów Kol. Józef Paliczka, sędzia o uprawnieniach międzynarodowych.

W roku 1968 srebrne odznaki Związku otrzymali koledzy: Oswald Gruszczyk, Bronisław Owczarz, Eugeniusz Gondek.

W roku 1969 wprowadzono w życie współzawodnictwo o „Puchar Beskidów”              i o „Mistrza Rejonu VII Okręgu V- Katowice utworzonego dla Bielska – Czechowic – Pszczyny – Cieszyna – Skoczowa i Wisły. Wielki sukces w obu współzawodnictwach odnieśli hodowcy z Bielska zajmując większą od innych ilość nagrodzonych miejsc, chociaż sam puchar                         i mistrzostwo „ Beskidów”  zdobył członek Grupy Lotowej z Cieszyna Kol. Zenon Pilichowski. Mistrzostwo 18 – tej Grupy Lotowej zdobył po raz trzeci jeden z najlepszych hodowców tamtych lat Kol. Ludwik Leśniak – członek Oddziału Biała.

Na rok 1969 przypadły rocznice powstania oddziałów

- Bielsko – 45 lat

- Biała – 20 lat

Obchody połączono z uroczystym rozdaniem nagród i wieczorkiem tanecznym w Kawiarni „Beskid” w Parku Ludowym w Mikuszowicach Śląskich – które stanowiły od początku 1969 r. dzielnicę Bielska – Białej.

Od roku 1970 lotowano transportując na miejsce wypuszczenia wyłącznie kabinami eskpresowymi   ładowanymi na samochody ciężarowe. W dalszym ciągu 18 – ta Grupa Lotowa Bielsko – Biała (obecnie oddział) była wiodącą jednostką organizacyjną PZHGP w regionie w dziedzinie transportu gołębi na loty w ramach Okręgu Katowice.

Wiele swojego osobistego zaangażowania w pracę obecnego Oddziału, szczególnie w dziedzinie transportu wniósł Kol. Stanisław Handzlik. Użyczył własny transport do przewozu gołębi na loty. Nadal współpracowaliśmy                   z sąsiednimi grupami lotowymi zabierając im gołębie do naszych kabin obniżając w ten sposób koszty dla członków Oddzialu Bielsko – Biała.                   W pewnym okresie czasu byliśmy nawet właścicielami kompletnego zestawu (samochód i kabina) co zawdzięczamy głównie dwóm członkom naszego Oddziału Kol. Stanisławowi Handzlikowi i obecnemu Prezydentowi PZHGP Janowi Kawalerowi ( wówczas członkowi Oddziału Bielsko – Biała). Należy wspomnieć, że na początku lat 70 – tych do władz Zarządu Głównego PZHGP odszedł czołowy działacz naszego Oddziału Kol. Eugeniusz Gondek, który swoim autorytetem we władzach PZHGP przyczynił się do powstania obecnego Okręgu Bielsko Biała w 1976 r. Równocześnie został pierwszym Prezesem Zarządu Okręgu.

Członkowie naszego Oddziału już od początku zaznaczyli swoją obecność                       w nowym Okręgu. W lotach należy wspomnieć dwukrotnego Mistrza Okręgu Kol. Stanisława Handzlika i wielu innych. Zaznaczyli swoją obecność również              w Zarządzie Okręgu inni członkowie Oddziału Bielsko – Biała.

Początek lat 90 – tych to lata budowy obecnej siedziby Oddziału przy ul. Gen. Maczka w Bielsku – Białej. Tu wielu hodowców ma swój udział na czele              z Kol. Czesławem Drabkiem. Historia Oddziału Bielsko – Biała odnotowuje wiele pozytywnych chwil, ciekawych spotkań, obchodów okrągłych rocznic            i zmian Zarządów Oddziału. Wszyscy z nas mają w tej historii swoje miejsce. Ciągłe dążenie do poprawy i wygody podróżowania gołębi na miejsce wypuszczenia do lotu wymuszają jakoby budowę nowych kabin do transportu gołębi.

Staraniem Zarządów Oddziału Bielsko – Biała zbierano stosowne składki na ten cel co obciążało finansowo członków, ale było to nieuniknione dla realizacji tych inwestycji. Był taki okres w początkach działalności Okręgu Bielsko – Biała kiedy Okręg z własnych funduszy budował kabiny dla zespołów lotujacych.

Z takich przywilejów korzystał również nasz Oddział i otrzymał nową kabinę             w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Zarząd Okręgu przyczynił się też do otrzymania działki z Urzędu Miejskiego na której zbudowano siedzibę Oddziału. Działo się to za wstawiennictwem członków naszego Oddziału zasiadających w Zarządzie Okręgu.

W tej najnowszej historii Oddziału pomija się szczegóły dotyczące nazwisk hodowców, którzy swoją działalnością w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju tego oddziału z uwagi na możliwość pominięcia kogoś i jego zasług. Wielu naszych hodowców za swą działalność otrzymało najwyższe odznaczenia za:

- wybitne zasługi dla rozwoju PZHGP

- Członkostwo Honorowe

Jeden z wieloletnich członków naszego Oddziału Kol. Jan Kawaler jest obecnie już trzecią kadencję Prezydentem PZHGP i członkiem międzynarodowej organizacji FCI.

Z dziewięćdziesięcioletniej działalności naszego Oddziału PZHGP możemy być dumni. Ościenne oddziały w historii czerpały z naszego doświadczenia tak, że same wyrosły na wzorowe organizacje. Również obecne władze naszego Oddziału czynią wszystko co w ich mocy, aby mieć swoją dobrą kartkę w tej historii. Mamy również obecnie świetne wyniki lotowe naszych członków i całego Oddziału.

Aby historia oceniła nas stanowiących o pozycji Oddziału                   Bielsko – Biała, to nasze zaangażowanie musi opierać się na naszej wielkiej pasji jaką jest hodowla i ciągłe podnoszenie na wyższy poziom gołębia pocztowego i związanej z tym organizacji podstawowego szczebla Oddziału. Tego należy życzyć wszystkim członkom zasłużonego oddziału jakim jest Oddział Bielsko – Biała w tym wielkim Jubileuszu 90 – lecia istnienia.

 

Na podstawie Kroniki Oddziału Bielsko – Biała opracował M. Sikora

 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Licznik wejść
Witam
Jesteś tutaj Gościem

Darmowy licznik odwiedzin


 Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

tad-p

WPISY NIEZWIĄZANE Z TEMATEM GOŁĘBI BĘDĄ USUWANE. smiley smiley

tad-p

Czytaj regulaminy na 2018 rok (zakładka''Regulaminy PZHGP"smiley

Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Shunt by:
451812 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie